Ouders

Onze school is zich goed bewust: de ouder kent het kind het beste. de ouder kent het kind het beste. De ouder weet hoe het kind leert maar ook waar talenten liggen of welke vaardigheden misschien wat meer aandacht verdienen. We zien ouders dan ook als partner van de leerkracht. Twee keer per jaar organiseren we oudergesprekken, daarnaast zijn we ook los van deze gesprekken zeer bereikbaar. Speelt er iets of zijn er zorgen? Dan nemen we contact op om samen tot oplossingen te komen.

“De Wereldwijzer ziet ouders als partners van de leerkracht”

Ouderraad & Hulpouders

Wereldwijzer beschikt over een actieve ouderraad waarin ouders elkaar ontmoeten. Onmisbaar voor het organiseren van activiteiten, maar ook de brug tussen de ouders en de school en een klankbord voor de medezeggenschapsraad. Meer informatie over de ouderraad vindt u hier.

Naast de ouderraad leveren veel ouders een bijdrage als hulpouder. Hier zijn we heel blij mee! Hulpouders bieden vrijwillige ondersteuning bij activiteiten. Denk aan het versieren van de school met Kerst en begeleiding bij de avondvierdaagse. Ook hulpouder worden? Meer informatie over hulpouders en een aanmeldformulier vindt u hier.