Interconfessioneel

WereldWijzer is een interconfessionele basisschool. Dat betekent dat we vanuit het katholieke en protestants christelijke geloof onze schoolidentiteit vormgeven. Dit doen we vanuit een waardenpiramide en de aandacht voor de bijbelverhalen. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor de directe geloofsopvoeding van uw kind. U bepaalt daarbij zelf de diepte en intensiteit. Als school hebben wij een ondersteunende functie. Vanuit de gelovige traditie, de bijbelverhalen en de christelijke waarden en normen leven wij de kinderen geloofsbeleving en daaruit voortvloeiend gedrag voor. Traditie en bijbelverhalen krijgen een koppeling naar de huidige tijd: wat doe ik met de boodschap van het geloof. We willen kinderen een positieve levenshouding mee geven, met aandacht voor de diversiteit in de samenleving. Waardering en respect voor de ander zijn sleutelbegrippen.