Team

Het team van Wereldwijzer Okkenbroek bestaat uit 7 personen: leerkrachten, een leraarondersteuner, de intern begeleider, een teamleider en de directeur. De leerkrachten geven de instructies aan de leerlingen en de leraarondersteuner begeleidt groepjes leerlingen bij de verwerking en de verlengde instructie.

Als school werken we constant aan de ontwikkeling van de school en het team. Door het volgen van externe opleidingen, maar ook heel concreet door van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

De school kent drie stamgroepen, onderstaand de verdeling per groep.

Stamgroep rood (groep 1,2 en 3):  

  • Juf Sandra

Stamgroep geel (groep 4,5 en 6):

  • Juf Angeline (maandag en dinsdag)
  • Meester Marko (woensdag t/m vrijdag)

Stamgroep blauw (groep 7 en 8):

  • Juf Yoni (maandag t/m vrijdag)

Leraarondersteuner

  • Juf Loïs (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van maandag - en woensdagmiddag)

Overig:

Intern begeleider

  • Vacant

Teamleider

  • Meester Marko (maandag ambulant)

Directeur

  • Juf Patricia (dinsdag en donderdag)