Laptoponderwijs

Wereldwijzer Okkenbroek is een moderne basisschool, ook als het gaat om toepassing van digitale hulpmiddelen. Leerkrachten verzorgen hun lessen met behulp van het digitale lesbord, vorderingen worden bijgehouden in het digitale leerlingenvolgsysteem. Ook communicatie met de ouders gaat veelal digitaal, via Klasbord.

De leerlingen gebruiken ook een digitaal hulpmiddel; de laptop in de midden - en bovenbouw en in de onderbouw ook een aantal tablets. De laptop sluit aan bij de moderne tijd waarin kinderen leven, maar is ook een prima hulpmiddel om onderwijs te individualiseren en af te stemmen op het specifieke kind.

De laptop wordt ingezet bij ons onderwijs. In groep 1 t/m 3 wordt de laptop regelmatig ingezet bij het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs en de kleuters werken op leerzame apps via de tablets. In groep 4 t/m 8 werkt ieder kind dagelijks op de laptops.