ICB Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Schoolgids>Algemeen>Onderwijstijd

Onderwijstijd

Door het hanteren van de nieuwe schooltijden en onderstaande vakanties voldoen we aan de wettelijke verplichting t.a.v. de verplichte onderwijstijd. Er blijft nog een aantal marge-uren over.
Een deel van de marge die overblijft wordt besteed aan een aantal studiedagen. Ze zijn al achterin deze schoolgids opgenomen en in mindering gebracht op de onderwijsuren. Andere, mogelijk nog in te plannen studiedagen zullen ruim op tijd in de nieuwsbrief en op de website bekend gemaakt worden. Voor al deze momenten kunt u gebruik maken van de voorzieningen van de BSO, mits u een contract
met de organisatie hebt en het op tijd aangeeft.
  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld