ICB Wereldwijzer Okkenbroek

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de leerplichtwet . Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het vijf wordt. Voorbeeld: een kind wordt op 14 januari vijf jaar. Het is dan leerplichtig vanaf 1 februari.
  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld