ICB Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Schoolgids>Algemeen>BSO: Sam en Okki

BSO: Sam en Okki

Vanaf 1 augustus 2007 heeft de school de verplichting om te zorgen voor een sluitende dagopvang voor haar leerlingen van 07.30 uur – 18.30 uur. Hiervan kunt u als ouder gebruik maken als u opvang voor uw kind nodig hebt op doordeweekse dagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen. De kosten hiervoor worden bij u als ouder in rekening gebracht. Via uw werkgever en de belastingdienst is een deel hiervan weer terug te ontvangen. In Okkenbroek biedt Sam&ko buitenschoolse opvang aan in het schoolgebouw; Sam&Okki. Voor informatie kunt u terecht op www.samenko.nl
  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld