De Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Schoolgids>Algemeen

BSO: Sam en Okki

Vanaf 1 augustus 2007 heeft de school de verplichting om te zorgen voor een sluitende dagopvang voor haar leerlingen van 07.30 uur – 18.30 uur. Hiervan kunt u als ouder gebruik maken als u opvang voor uw kind nodig hebt

Lees verder >

Eten en drinken

Alle kinderen nemen van huis eten en drinken mee voor het tussendoortje in de ochtendpauze en de lunch tijdens de middagpauze. Om de hoeveelheid afval beheersbaar te houden en ook denkend aan het milieu, zien we dit het liefst in

Lees verder >

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de leerplichtwet . Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht. Uw kind is leerplichtig vanaf

Lees verder >

Onderwijstijd

Door het hanteren van de nieuwe schooltijden en onderstaande vakanties voldoen we aan de wettelijke verplichting t.a.v. de verplichte onderwijstijd. Er blijft nog een aantal marge-uren over. Een deel van de marge die overblijft wordt besteed aan een aantal studiedagen.

Lees verder >

Schooltijden: vijf-gelijke-dagen-model

Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 werken we met de schooltijden volgens het Vijf-gelijke-dagen-model. De kinderen gaan alle dagen even lang naar school. We starten om 8.30 uur en stoppen om 14.00 uur. Tussen de middag blijven alle kinderen lunchen op school. We

Lees verder >

vakantie

Voor de komende twee schooljaren het vakantierooster: 2017-2018 Herfstvakantie                    23 t/m 27 okt Kerstvakantie                      23 dec t/m 7 jan Voorjaarsvakantie              26 feb t/m 2 mrt Pasen                                    30 mrt t/m 1 april Meivakantie                        30 april t/m 11 mei Koningsdag              

Lees verder >

Verlofregeling

In een aantal gevallen is het vanzelfsprekend, dat er verlof wordt verleend: huwelijk, overlijden, jubilea etc. Het aanvragen van dit soort verlof dient tijdig (minimaal 1 week van te voren) en schriftelijk te gebeuren. Ook ons antwoord krijgt u op

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld