ICB Wereldwijzer Okkenbroek

Klachten

Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen.

Bij Stichting Quo Vadis geldt de afspraak dat u een probleem eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook de interne vertrouwenspersoon van de school ingeschakeld worden.

Als dat geen oplossing oplevert, kunt u een email sturen naar de medewerker Onderwijs en Kwaliteit, Martijn Vrielink (m.vrielink@stichtingquovadis.nl). Wilt u in die email vermelden:

  • wat de klacht precies is
  • wat tot nu toe ondernomen is, met wie is gesproken etc. en wanneer
  • uw contactinformatie (naam, adres, email, telefoonnummer)

Wilt u daarna een formele klacht indienen, dan kan de Klachtenregeling Stichting Quo Vadis hulp bieden. In dit document zijn de interne rechtswegen zorgvuldig uiteengezet. U vindt de klachtenregeling op de website van Quo Vadis, op de pagina: https://www.stichtingquovadis.nl/ouders/

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld