De Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Schoolgids

In onze schoolgids kunt u lezen waar wij als school voor staan en wat wij willen bereiken met het onderwijs aan de kinderen. Verder vindt u in de schoolgids allerlei praktische informatie. Schoolgids WereldWijzer Okkenbroek 2017-2018

Lees verder >

BSO: Sam en Okki

Vanaf 1 augustus 2007 heeft de school de verplichting om te zorgen voor een sluitende dagopvang voor haar leerlingen van 07.30 uur – 18.30 uur. Hiervan kunt u als ouder gebruik maken als u opvang voor uw kind nodig hebt

Lees verder >

Eten en drinken

Alle kinderen nemen van huis eten en drinken mee voor het tussendoortje in de ochtendpauze en de lunch tijdens de middagpauze. Om de hoeveelheid afval beheersbaar te houden en ook denkend aan het milieu, zien we dit het liefst in

Lees verder >

Leerkrachten voor onze QV invalpool

Vanaf 1 februari 2018 tot 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar leerkrachten voor onze QV invalpool. Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor 0,6 tot 1,0 wtf en wordt ingezet ter vervanging van afwezige medewerkers. Voor meer informatie klik hier.

Lees verder >

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de leerplichtwet . Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht. Uw kind is leerplichtig vanaf

Lees verder >

Onderwijstijd

Door het hanteren van de nieuwe schooltijden en onderstaande vakanties voldoen we aan de wettelijke verplichting t.a.v. de verplichte onderwijstijd. Er blijft nog een aantal marge-uren over. Een deel van de marge die overblijft wordt besteed aan een aantal studiedagen.

Lees verder >

Over Quo Vadis

Wij zijn een Quo Vadis school Onze eigen identiteit is voor ons heel belangrijk. Maar als Quo Vadis school kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Niet alleen

Lees verder >

Schooltijden: vijf-gelijke-dagen-model

Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 werken we met de schooltijden volgens het Vijf-gelijke-dagen-model. De kinderen gaan alle dagen even lang naar school. We starten om 8.30 uur en stoppen om 14.00 uur. Tussen de middag blijven alle kinderen lunchen op school. We

Lees verder >

Vacature Locatieleider (0,6 wtf) Joppeschool per 1 februari 2018

Wij zijn met ingang van 1 februari 2018 op zoek naar een ervaren leerkracht die de dagelijkse leiding van de Joppeschool op zich kan nemen. De Joppeschool is een gemoedelijke, open basisschool op katholieke grondslag. Gelegen op een unieke locatie in

Lees verder >

vakantie

Voor de komende twee schooljaren het vakantierooster: 2017-2018 Herfstvakantie                    23 t/m 27 okt Kerstvakantie                      23 dec t/m 7 jan Voorjaarsvakantie              26 feb t/m 2 mrt Pasen                                    30 mrt t/m 1 april Meivakantie                        30 april t/m 11 mei Koningsdag              

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld