De Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Schoolgids

In onze schoolgids kunt u lezen waar wij als school voor staan en wat wij willen bereiken met het onderwijs aan de kinderen. Verder vindt u in de schoolgids allerlei praktische informatie. WereldWijzer Okkenbroek 2018-2019

Lees verder >

BSO: Sam en Okki

Vanaf 1 augustus 2007 heeft de school de verplichting om te zorgen voor een sluitende dagopvang voor haar leerlingen van 07.30 uur – 18.30 uur. Hiervan kunt u als ouder gebruik maken als u opvang voor uw kind nodig hebt

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de leerplichtwet . Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht. Uw kind is leerplichtig vanaf

Lees verder >

Onderwijstijd

Door het hanteren van de nieuwe schooltijden en onderstaande vakanties voldoen we aan de wettelijke verplichting t.a.v. de verplichte onderwijstijd. Er blijft nog een aantal marge-uren over. Een deel van de marge die overblijft wordt besteed aan een aantal studiedagen.

Lees verder >

Over Quo Vadis

Wij zijn een Quo Vadis school Onze eigen identiteit is voor ons heel belangrijk. Maar als Quo Vadis school kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Niet alleen

Lees verder >

Schooltijden: vijf-gelijke-dagen-model

Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 werken we met de schooltijden volgens het Vijf-gelijke-dagen-model. De kinderen gaan alle dagen even lang naar school. We starten om 8.30 uur en stoppen om 14.00 uur. Tussen de middag blijven alle kinderen lunchen op school. We

Lees verder >

vakantie

Het vakantierooster schooljaar 2018-2019: Herfstvakantie               22 t/m 26 oktober 2018 Kerstvakantie                 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 Voorjaarsvakantie        18 februari t/m

Lees verder >

Verlofregeling

In een aantal gevallen is het vanzelfsprekend, dat er verlof wordt verleend: huwelijk, overlijden, jubilea etc. Het aanvragen van dit soort verlof dient tijdig (minimaal 1 week van te voren) en schriftelijk te gebeuren. Ook ons antwoord krijgt u op

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld