Laptoponderwijs

Wereldwijzer Okkenbroek is een moderne basisschool, ook als het gaat om toepassing van digitale hulpmiddelen. Leerkrachten verzorgen hun lessen met behulp van het digitale lesbord, vorderingen worden bijgehouden in het digitale leerlingenvolgsysteem. Ook communicatie met de ouders gaat veelal digitaal.

 

De leerlingen gebruiken ook een digitaal hulpmiddel; de laptop en in de onderbouw ook een aantal tablets. De laptop sluit aan bij de moderne tijd waarin kinderen leven, maar is ook een prima hulpmiddel om onderwijs te individualiseren en af te stemmen op het specifieke kind.

 

Zowel in stamgroep rood als blauw wordt de laptop ingezet bij ons onderwijs. In stamgroep rood wordt de laptop regelmatig ingezet bij het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs en de kleuters werken op leerzame apps via de tablets. In groep 4 t/m 8 werkt ieder kind dagelijks op de laptops.

Wijzer met jezelf en de ander

Wijzer voor jezelf en de ander

Wijzer de wereld in!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren