De Wereldwijzer Okkenbroek

Team

teamfoto

Het team van Wereldwijzer Okkenbroek bestaat uit 10 personen: 3 leerkrachten, 4 onderwijsassistenten, de intern begeleider, de locatieleider (tevens leerkracht) en de directeur. Elke dag is per stamgroep één leerkracht en één onderwijsassistent aanwezig. De leerkrachten geven de instructies aan de kinderen en de onderwijsassistenten begeleiden kleine groepjes leerlingen bij de verwerking en de verlengde instructie. Bovendien kunnen we beschikken over een leerkracht die zich als vrijwilliger inzet op onze school in het kader van haar HBO master opleiding.

Als school werken we constant aan ontwikkeling van het team. Door het volgen van externe opleidingen maar ook heel concreet door van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Door bijvoorbeeld met elkaar mee te kijken in de klas. Dit gebeurt volgens de principes van Stichting LeerKracht.

De school kent twee stamgroepen, onderstaand de verdeling per groep.

Stamgroep rood:

Leerkrachten    

 • juf Sanne Kemper (maandag, dinsdag, woensdag)
 • juf Alida Faas (woensdag, donderdag, vrijdag)

Eén van beide juffen staat voor de groep. De ander wordt dan ingezet voor ondersteunende schooltaken en het verder ontwikkelen van het Slimfitconcept binnen de school.

Onderwijsassistenten

 • juf Nathalie van Loevezijn (maandag, dinsdag, vrijdag)
 • juf Marian Siers (woensdag, donderdag)

 

Stamgroep blauw:

Leerkrachten

 • juf Desi Gerritsen (maandag, dinsdag en woensdag)
 • juf Wilma Krol (donderdag en vrijdag)
 • juf Daphne (extra inzet en ondersteuning en vervanging)
Onderwijsassistenten
 • juf Annemiek Hoffman (maandag, dinsdag (om de week), woensdag)
 • juf Nicole Vollenbroek (donderdag en vrijdag)
Intern begeleider
 • juf Erna Smeenk (dinsdag)
Locatieleider
 • juf Wilma Krol (dinsdagmiddag t/m vrijdag)
Directeur
 • juf Margriet van Duren (dinsdag t/m vrijdag op locatie Deventer en incidenteel op locatie Okkenbroek)
 • Wijzer met jezelf en de ander
 • Wijzer voor jezelf en de ander
 • Wijzer in, voor en met de wereld