ICB Wereldwijzer Okkenbroek

Team

Het team van Wereldwijzer Okkenbroek bestaat uit 10 personen: leerkrachten, onderwijsassistenten, de intern begeleider, de locatieleider (tevens leerkracht) en de directeur. De leerkrachten geven de instructies aan de kinderen en de onderwijsassistenten begeleiden groepjes leerlingen bij de verwerking en de verlengde instructie. Daarnaast is er een extra meester aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag voor extra begeleiding van de leerlingen.

Als school werken we constant aan ontwikkeling van het team. Door het volgen van externe opleidingen maar ook heel concreet door van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen en door bij elkaar in de klas te kijken.

De school kent twee stamgroepen, onderstaand de verdeling per groep.

Stamgroep rood:

Leerkrachten    

 • juf Alida Faas (maandag, dinsdag, woensdag)
 • juf Laury Nengerman (donderdag, vrijdag, op maandag aanwezig als extra leerkracht)

Onderwijsassistenten

 • juf Loïs Roering (maandag, dinsdag, woensdag)
 • juf Marian Siers (donderdag, vrijdag)

Stamgroep blauw:

Leerkrachten

 • juf Desi Gerritsen (maandag t/m vrijdag)
Onderwijsassistenten
 • juf Annemiek Hoffman (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag)
 • juf Loïs Roering (donderdag)

Overig:

Intern begeleider
 • juf Christy Kuijper (dinsdag)
Locatieleider
 • juf Ann Spakman-Tutert (maandag, dinsdag en donderdag. Op dinsdag- en donderdagochtend heeft juf Ann lesgevende taken.)
Directeur
 • juf Margriet van Duren (dinsdag t/m vrijdag op locatie Deventer en incidenteel op locatie Okkenbroek)

 

Extra inzet

Meester Dick is op school aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag en wordt in beide stamgroepen extra in de groep ingezet.

Op maandag is juf Laury aanwezig als leerkracht voor extra inzet. Op dinsdag- en donderdagochtend is juf Ann aanwezig als leerkracht voor extra inzet.

 • Wijzer met jezelf en de ander
 • Wijzer voor jezelf en de ander
 • Wijzer in, voor en met de wereld