De Wereldwijzer Okkenbroek

Team

teamfoto

Het team van Wereldwijzer Okkenbroek bestaat uit 10 personen: leerkrachten, onderwijsassistenten, de intern begeleider, de locatieleider (tevens leerkracht) en de directeur. Elke dag is per stamgroep één leerkracht en één onderwijsassistent aanwezig. De leerkrachten geven de instructies aan de kinderen en de onderwijsassistenten begeleiden groepjes leerlingen bij de verwerking en de verlengde instructie. Daarnaast is er een extra meester aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag voor extra begeleiding van de leerlingen.

Als school werken we constant aan ontwikkeling van het team. Door het volgen van externe opleidingen maar ook heel concreet door van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Door bijvoorbeeld met elkaar mee te kijken in de klas. Dit gebeurt volgens de principes van Stichting LeerKracht.

De school kent twee stamgroepen, onderstaand de verdeling per groep.

Stamgroep rood:

Leerkrachten    

 • juf Alida Faas (maandag, dinsdag, woensdag)
 • juf Ann Spakman-Tutert (donderdag, vrijdag)

Onderwijsassistenten

 • juf Loïs Roering (maandag, dinsdag, vrijdag)
 • juf Marian Siers (woensdag, donderdag)

Meester Dick is op school aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag en wordt in beide stamgroepen extra in de groep ingezet.

 

Stamgroep blauw:

Leerkrachten

 • juf Desi Gerritsen (maandag t/m vrijdag)
Onderwijsassistenten
 • juf Annemiek Hoffman (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag)
 • Meester Leander Woertman (donderdag)

Meester Dick is op school aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag en wordt in beide stamgroepen extra in de groep ingezet.

Intern begeleider
 • juf Erna Smeenk (dinsdag)
Locatieleider
 • juf Ann Spakman-Tutert (maandagochtend en dinsdag. Op donderdag en vrijdag als leerkracht voor stamgroep rood)
Directeur
 • juf Margriet van Duren (dinsdag t/m vrijdag op locatie Deventer en incidenteel op locatie Okkenbroek)
 • Wijzer met jezelf en de ander
 • Wijzer voor jezelf en de ander
 • Wijzer in, voor en met de wereld