De Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Over ons>Tabletonderwijs

Tabletonderwijs

Wereldwijzer Okkenbroek is een moderne basisschool, ook als het gaat om toepassing van digitale hulpmiddelen. Leerkrachten verzorgen hun lessen met behulp van het digitale lesbord, vorderingen worden bijgehouden in het digitale leerlingenvolgsysteem. Ook communicatie met de ouders gaat veelal digitaal.

De leerlingen gebruiken ook een digitaal hulpmiddel; de tablet. De tablet sluit aan bij de moderne tijd waarin kinderen leven, maar is ook een prima hulpmiddel om onderwijs te individualiseren en af te stemmen op het specifieke kind.

Zowel in stamgroep rood als blauw wordt de tablet ingezet bij ons onderwijs. In stamgroep rood wordt de tablet regelmatig ingezet bij het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs. In stamgroep blauw werkt ieder kind dagelijks op de tablet aan de weektaak.

 

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld