ICB Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Ouders>Schoolgids

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerlei informatie over de school. Het gaat over de visie en missie, over de organisatie van het onderwijs en over onze manier van lesgeven. Ook vindt u informatie over vakanties en vrije dagen en handige tips. Daar waar het meerwaarde heeft verwijzen we u naar documenten elders op de website. Hieronder vindt u de link naar de schoolgids en naar het vakantierooster voor de komende twee jaar.

Schoolgids WereldWijzer Okkenbroek 2018-2019

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld