De Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Ouders>Ouderraad

Ouderraad

Gezocht voor de OuderRaad: enthousiaste ouders!

Wie zijn wij: Een acht-tal enthousiaste ouders die zich graag wil inzetten voor de school van onze kinderen.

Wat doen wij: we bereiden met het team van school allerlei activiteiten voor en ondersteunen bij de uitvoering hiervan. Denk daarbij aan de Bosdag, Sinterklaasfeest, Kerstviering, de Talentenshow,  Paasviering en de slotavond van groep 8. Daarnaast proberen we de ouders te vertegenwoordigen en tijdens de vergaderingen te benoemen wat wij belangrijk vinden voor onze school en onze kinderen.

Wat zoeken wij: enthousiaste ouders die mee willen vergaderen (ongeveer 6x per jaar) en assisteren bij de activiteiten. Dit schooljaar verlaat een aantal ouders de raad. Graag verwelkomen we nieuwe ouders om de ouderraad goed te kunnen laten functioneren.

Ben je heerlijk creatief of juist erg handig, een goede leider of juist goed met  financiën, of gewoon een ouder die wat extra wil doen: meld je dan bij één van de OR-leden (of even doorgeven aan juf Wilma)

 

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld