Inloggen

preview
Weer Wat Wijzer 1
Hallo allemaal

De kop van het nieuwe schooljaar is er af! Een compliment voor alle leerlingen én ouders die weer helemaal in het schoolrimte zitten! 

 

 

nieuw schooljaar

dinsdag 7 september nieuwjaarsreceptie
week 13 t/m 17 september omkeergesprekken
vrijdag 24 september Studiedag Bewegend Leren, alle leerlingen vrij
woensdag 29 september MR vergadering
Voorstellen Angeline

 

Inline image

 

Hallo allemaal,                                                                                                                        

Ik ben Angeline Stroop-ten Cate, dit schooljaar gestart als leerkracht van groep 4/5 naast juf Sacha. Vijfenvijftig jaar geleden stond mijn wieg in Wierden en hier woon ik sinds 1991 opnieuw weer met mijn gezin. In ‘89 ben ik afgestudeerd aan de Pabo Twente Hengelo en  werk nu 32 jaar met veel plezier in het basisonderwijs.           

 

Mijn hart ligt bij het lesgeven en ik creëer samen met collega’s graag een plezierige sfeer waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In mijn vrije tijd wandel en fiets ik veel en kan je mij regelmatig betrappen met een goed boek of een puzzeltje. Voor de zomervakantie heb ik al kunnen kennismaken met jullie kinderen en ik heb er zin in om er een mooi schooljaar van te maken. Binnenkort met de “Nieuwsjaarsreceptie” of bij de omkeergesprekken hoop ik ook met jullie ouders nader kennis te maken.

 

Hartelijke groet,                                                                                                           

Angeline Stroop-ten Cate.

Sfeerimpressie van de eerste twee schoolweken

sfeer

Nationaal Programma Onderwijs

Afgelopen jaar werd duidelijk dat veel leerlingen in Nederland door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen leerlingen en scholen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitgebreid onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs in 2020 heeft uitgevoerd naar de gevolgen van corona voor het onderwijs. De problemen zijn soms zo dringend dat scholen nu aan de slag moeten om de opgelopen vertragingen de komende jaren aan te pakken. Scholen kunnen die plannen alleen uitvoeren als zij zekerheid hebben over extra geld hiervoor. De komende 2,5 jaar is er dan ook vanuit de overheid extra geld beschikbaar gekomen om de vertraging in te kunnen lopen. 
 
Ook op WereldWijzer is er een schoolscan gemaakt: een analyse van de impact van corona op de ontwikkeling van onze leerlingen, zowel op cognitief gebied, als op sociaal-emotioneel gebied en welbevinden. Deze schoolscan is de basis voor de keuze die WereldWijzer gemaakt heeft uit de zogeheten ‘menukaart’ met maatregelen die bewezen of aannemelijk effectief zijn. 
 
OWereldWijzer is er voor extra personeel gekozen, zodat we kunnen werken in drie stamgroepen en om op maandag- en donderdagochtend kleine groepjes leerlingen te begeleiden op het gebied van technisch lezen, rekenen, spellen en de executieve functies. Voor leerlingen die meer aan kunnen dan de reguliere leerstof wordt instructie gegeven over uitdagende leerstof en een ‘Leertuin’ opgestart, waarin structureel thematisch gewerkt gaat worden en de taxonomie van Bloom het uitgangspunt is. 

 

Nieuwjaarsreceptie

Wat fijn dat jullie met zoveel op onze nieuwjaarsreceptie komen dinsdag! We zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

 

Denkt u er aan dat het de bedoeling is dat uw kind(eren) meekomen? Zij gaan u namelijk rondleiden door de school!

 

 

koekjes

Ouderhulplijst

Ook dit jaar kunnen we hulp van jullie gebruiken! Met het team hebben we bekeken bij welke activiteiten we goed hulp van jullie kunnen gebruiken. Uiteraard moeten we per onderdeel bekijken of dit kan i.v.m. de corona-maatregelen, maar toch willen we graag de lijst van verspreiden onder alle ouders. 
We stellen alle hulp zeer op prijs!

 

Heeft u de lijst nog niet ingevuld? Dit kan de hele week nog! 
Mocht het via de SchouderCom app niet lukken, dan mag u ook altijd contact opnemen met één van onze teamleden.hulp

 

Schoolgids + jaarkatern

De nieuwe versie van de schoolgids en het jaarkatern staan weer op de website! Hierin vindt u vrijwel alle algemene informatie over ICB WereldWijzer Okkenbroek.

   

   Oerdijk 149  -  7435 PJ Okkenbroek  -   Tel. 0570-551550  -  wereldwijzer.okkenbroek@varietas.nl