Inloggen

preview
Weer Wat Wijzer 14
Agenda
21 mei Hemelvaart, kinderen vrij
22 mei Kinderen vrij
2 mei Studiedag VERVALT!
9 juni Schoolreisje VERVALT!
12 juni Studiedag, kinderen vrij
19 juni Rapporten mee
   

Yume Ken | December agenda

We zijn er weer!

Wat ongelooflijk fijn om de kinderen weer op school te zien. Sommigen kwamen maandag het plein oprennen, anderen vonden het toch weer een beetje raar of spannend. Heel begrijpelijk, de kinderen zijn  ook 8 weken niet op school geweest. Dat is een hele lange tijd en daar zijn we ons goed bewust van. Om te vieren dat we er weer zijn, hebben we er ook een beetje een feestje van gemaakt; voor elk kind was er een lekker plakje cake, wat versierd mocht worden en daarna lekker opgegeten. 

Naast de lessen rekenen, spelling en taal besteden we extra aandacht aan de de sociaal-emotionele vorming door kringgesprekjes en 'spelletjes'. Eigenlijk starten we de Gouden Weken, die we ook na de zomervakantie ingegaan zijn, weer opnieuw.  Samen met de kinderen bouwemet joun we weer aan de groep.

Studiedagen

Op de jaarplanning staan nog twee studiedagen. Deze hadden o.a op de agenda:  verwerking en analyse van de CITO's, evaluatie groepsplannen, groepsbespreking, jaarevaluatie, gepersonaliseerd rekenen, werkverdelingsplan, formatie en jaarplan. We willen graag zoveel  mogelijk lesgeven aan onze leerlingen en doordat we de CITO's nu niet afnemen (behalve de AVI-toetsen), hebben we wat ruimte. Daarom hebben we besloten dat de studiedag van 2 mei niet doorgaat. Dat wordt een gewone lesdag. De studiedag van 12 juni blijft staan. Woensdag 12 februari: studiedag - Visser 't Hooft Lyceum

Rapport

Door de Corona-crisis hebben we op een heel andere manier lesgegeven aan onze leerlingen. Gelukkig hebben we de kinderen op afstand instructie kunnen geven en heeft u uw kind thuis vaak kunnen helpen met de verwerking. Hierdoor heeft u een goed beeld gekregen van hoe uw kind werkt en waar het goed of minder goed in is. Het lijkt ons mooi als u ook een stukje in het rapport schrijft over deze thuiswerkperiode. Wat is u opgevallen en waar bent u trots op? Binnenkort zullen we u een formuliertje sturen waarop u dit kwijt kunt. Uiteraard schrijven wij ook een rapport voor uw kind. Dit zal er inhoudelijk iets anders uitzien dan anders. We hebben de afgelopen periode geen toetsen afgenomen en ons natuurlijk vooral gefocusd op de kernvakken. Het zal een bijzonder rapport worden.

We willen u vragen om stil te houden dat u ook een stukje van het rapport schrijft, het zal een mooie verrassing zijn voor de kinderen.rapport | Het Houtens

Toneelstuk groep 4 t/m 8

drama

Een eigen toneelstuk bedenken... Moeilijk? Gaaf? Spannend? Leuk?

6 tot 8 kinderen uit groep 4 t/m 8 gaan daar samen met juf Loïs achter komen!

Veel oefenen, plezier hebben en een grote eigen inbreng zijn belangrijke onderdelen voor dit project.

Met een online gastles drama gaat dit vast en zeker een groot succes worden. 

Is dit wat voor uw kind? Zie voor aanmelden en meer info de verzonden mail van juf Loïs.

Uiteindelijk kan iedereen genieten van dit project, maar daarover volgt later meer informatie! 

Sponsorloop

Het is al weer even geleden, op onze laatste gewone schooldag, dat we de sponsorloop gehouden hebben om geld in te zamelen voor de stichting "L'Espoir".  Van veel gezinnen hebben we het sponsorgeld al contant ontvangen. Heeft u dit nog niet gedaan dan vragen we u dat een dezer dagen te doen. We hebben de vraag gekregen of het geld ook overgemaakt kan worden. Dat kan op rekeningnummer: NL10RABO 0120204991 t.n.v. St. Vr. Vd. Basisschool Dolfijn. Wilt u dan vermelden dat het gaat om geld van de sponsorloop en daarnaast de naam van uw kind(eren)? Wilt u uw kind ook het sponsorformulier meegeven naar school?

We hebben met Henk Seepers afgesproken dat we de uitreiking van de cheque uitstellen tot na 1 juni. Er bestaat dan een kleine  kans dat we dat dan met alle kinderen van de school kunnen doen.l'Espoir – meeleven ○ meehelpen ○ meedoen

Schoolreisje

Ons schoolreisje kan dit schooljaar helaas NIET doorgaan. We hopen dat we aan het begin van het nieuwe schooljaar samen op stap kunnen, maar dat is nu nog even afwachten. De kinderen houden het in ieder geval nog tegoed 🙂

   

   Oerdijk 149  -  7435 PJ Okkenbroek  -   Tel. 0570-551550  -  directieokkenbroek@stichtingquovadis.nl