Inloggen

preview
Weer Wat Wijzer 8
Weer Wat Wijzer 8

Hoi allemaal,

 

De laatste weekjes van 2020. Vandaag hebben we, ondanks alle aanpassingen, toch een super leuk Sinterklaasfeest kunnen vieren hier op school. We hebben zoveel mogelijk filmpjes en foto's gemaakt, zodat jullie er toch een beetje bij kunnen zijn. Maandag zullen we de school omtoveren in kerstsferen.

 

 

Bijzonderheden:

 

7, 10, 14, 18 december adventviering op school
donderdag 17 december Kerstbakjes maken
vrijdag 18 december

Kerstviering op school

19 december t/m 3 januari

Kerstvakantie

Sinterklaas

We hebben vandaag super leuk Sinterklaas gevierd op school.

Toen we vanmorgen op school kwamen, zagen we dat Sinterklaas in het bed op het leerplein heeft geslapen. Toch konden we hem eerst nergens vinden. We zijn buiten gaan kijken en roepen en toen kwam hij aanlopen. Hij was even wat ochtendgymnastiek aan het doen in de gymzaal.

 

Groep 1 t/m 4 hebben allerlei kunstjes, liedjes, dansjes aan Sinterklaas laten zien. Natuurlijk wel op afstand. Sinterklaas op het ene podium en de kinderen aan de andere kant. Groep 5 t/m 8 hebben het feest vooral in de klas gevierd met alle leuke surprises. Sinterklaas was onder de indruk en erg blij met alle hulp!

 

Zowel de leerlingen, het team als Sinterklaas vond het jammer dat jullie er niet bij konden zijn. We hopen heel erg dat we het volgend jaar weer met zijn allen kunnen vieren. We hebben zoveel mogelijk foto's en filmpjes gemaakt zodat jullie er toch een beetje bij waren.

pietSint

Kerstviering

kerst

 

Op vrijdag 18 december vieren we Kerst op school. De kerstviering die normaal ’s avonds werd gehouden verplaatsen we naar de vrijdag, omdat het halen en brengen naar school ’s avonds extra contactmomenten zal opleveren. Wij hebben er dus voor gekozen om een feestelijke viering te organiseren op de vrijdag voor de kerstvakantie.

In de ochtend hebben we een spelletjescircuit. Daarna gaan we luisteren naar het kerstverhaal om vervolgens te genieten van een heerlijke, gezamenlijke lunch die wij verzorgen. De dag wordt afgesloten met een 'bioscoop gevoel'. Heem hiervoor allemaal een eigen kussen of zitzak mee.

We hopen op deze manier voor de kinderen een mooie kerstviering te verzorgen. De vakantie begint dan om 14 uur ’s middags.

Kerstbakjes

kersttak

 

Donderdag 17 december gaan we met alle kinderen kerstbakjes maken!

Voor de kinderen van groep 1 en 2 zal dit tijdens de werkles gebeuren en voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 tijdens het creacircuit. Hiervoor moeten de kinderen op die donderdag een bakje ter grootte van een boterkuipje, versiersels en groen meenemen. De school zorgt dan voor oase. Voor het groen moeten we dus een beroep doen op jullie. We waren gewend dat Jan en Adri met een aanhanger vol naar school kwamen, maar dat zit er nu i.v.m. Corona helaas niet in. Graag willen we dus dat uw kind behalve een bakje en versiersels, ook takjes groen (op maat geknipt) meeneemt naar school. Wij zullen proberen om, net als Jan en Adri, de aanwijzingen te geven, zodat de kinderen een mooi kerstbakje kunnen maken. Zo zetten we toch de traditie voort ;)

GMR

Nieuwe GMR leden én verkiezingen voor de ouderzetel Hellendoorn-Twenterand-Joppe

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er voor bovenschoolse onderwerpen een Gemeenschappelijke MR (GMR). In april 2020 is Varietas ontstaan uit een samenvoeging van 2 stichtingen. In oktober hebben de twee GMR-en van die stichtingen een nieuw statuut en reglement vastgesteld en verkiezingen uitgeschreven voor een nieuwe GMR. Inmiddels is bekend wie zich kandidaat hebben gesteld voor de nieuwe MR en of er verkiezingen nodig zijn:

 • Voor 2 zetels van de personeelsgeleding zijn geen kandidaten. Die blijven openstaan als vacature. Heb je alsnog belangstelling? Stuur een email naar e.korbeld@varietas.nl.
 • Voor de 4-jarige ouderzetel van Hellendoorn-Twenterand-Joppe zijn er 3 kandidaten. Daar komen dus verkiezingen. Leuk!
  De kandidaten zijn:
  • Diantha Geurts-Bakker (ouder bij Reggewinde)
  • Annemiek Oomen (ouder bij Reggewinde)
  • Wout Hankel (ouder bij TROTZ!)
 • Voor alle andere zetels was er 1 kandidaat. Dat betekent dat die mensen worden “geacht te zijn gekozen”. We kunnen hen dus nu al van harte welkom wensen in de GMR!  Op onderstaande webpagina kun je zien wie zij zijn.

 

De MR-en van kiesgroep Hellendoorn-Twenterand-Joppe ontvangen binnenkort via de Teams van hun MR meer informatie over de verkiezingen en over de drie kandidaten.

Op 9 december wordt bekendgemaakt wie het nieuwe GMR-lid is via de webpagina: https://www.varietas.nl/p/medezeggenschap

 

Daar vind je een overzicht van de GMR-leden.

Vragenlijst beeldmateriaal

Woensdag heeft u een vragenlijst ontvangen rondom het gebruik van beeldmateriaal. Zoals in de brief ook aangegeven, zouden we onze school graag 'meer op de kaart' willen zetten. Eén manier hiervoor is het gebruik van Social Media. N.a.v. de ingevulde vragenlijst zullen wij intern bekijken of het bijhouden van een social media pagina haalbaar is. 

Voor veel leerlingen is de vragenlijst al ingevuld. Wilt u de vragenlijst uiterlijk woensdag 9 december invullen?digitale-enquete - Woonbond Onderzoek

 

U kunt de vragenlijst op de volgende manier vinden:

 

 • Op de desktop: via Mijn gegevens
 • In de App: via Meer > Privacy en overige vragen
Oplichters

Vandaag kregen we te horen dat er schijnbaar uit naam van school rondgebeld wordt. Er wordt gevraagd of men een financiële bijdrage wil doen voor de school. Let op, dit is niet namens school, dit zijn oplichters.

Hulp

Begin dit schooljaar heeft u als ouder een ouderhulplijst ingevuld.Veel ouders waren bereid om te komen helpen op school.bednakt

Helaas kunnen we hier i.v.m. de coronamaatregelen niet volledig gebruik van maken.

Samen met de OR proberen we te zoeken naar 

manieren waarop zij of andere ouders toch kunnen helpen.

Er zijn zelf ouders die geholpen hebben om 's avonds de school te versieren of die thuis voorbereidingen doen. 

 

Hier zijn we heel erg blij mee!

Bedankt!

 

Ook voor alle ouders die hun hulp constant aanbieden, heel erg fijn. 

   

   Oerdijk 149  -  7435 PJ Okkenbroek  -   Tel. 0570-551550  -  wereldwijzer.okkenbroek@varietas.nl