ICB Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Nieuws>Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie

maandag 30 november 2015

Eigenlijk wordt wereldoriëntatie geïntegreerd in alle vakken aangeboden d.m.v. spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes, etc. Daarnaast zijn de volgende methoden in gebruik: Voor geschiedenis en natuuronderwijs maken we gebruik van Brandaan en Naut. Voor aardrijkskunde maken we gebruik van Wijzer! Topografie leren de leerlingen vanaf dit schooljaar met De Digitale Atlas met weblinks. Dit is een computerprogramma met leuke oefen– en leermogelijkheden. Bij de verkeerlessen gebruiken we de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland: In groep 1 en 2 Rondje Verkeer, Op Stap in groep 3 en 4, Op voeten en fietsen in groep 5 en 6 en De Jeugdverkeerskrant in groep 7en 8. Dit jaar doet groep 7 het verkeersexamen, zowel schriftelijk als praktisch. Voor het praktische deel gaan de kinderen met begeleiding van een leerkracht op de fiets naar WereldWijzer, locatie Deventer.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld