Over ons

Basisschool Wereldwijzer streeft naar de totale ontwikkeling van het kind. Naast het overdragen van kennis en kunde, is een belangrijke rol weggelegd voor ontwikkeling van vaardigheden. Het kind wijzer maken, met zichzelf en in de omgang met anderen. Door kennis en wijsheid klaar voor de dag van morgen. Dat doen we door het geven van aandacht op individueel niveau. Voor ieder kind begeleiding die past bij zijn of haar ontwikkeling, met een duidelijke rol van de ouders. Immers, u kent uw kind toch het beste? Dat is een compleet verhaal. Dat is basisonderwijs van topkwaliteit.

 

 “Door kennis en wijsheid klaar voor de dag van morgen”

 

Respectvol en met aandacht voor elkaar

 

Wereldwijzer in Okkenbroek is een kleine dorpsschool. Respect en aandacht voor elkaar spelen bij ons een belangrijke rol. Met normen en waarden vanuit de Christelijke traditie wordt hier handen en voeten aan gegeven. Zo is er dagelijks een moment van bezinning. Soms luchtig, een andere keer wat intensiever. Dat doen we volgens de methode Trefwoord. Een methode voor levensbeschouwelijke vorming waarmee we kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld.

 

Focus op vaardigheden en Slimfit

 

Op basisschool Wereldwijzer ligt de focus op vaardigheden en ontwikkeling van competenties. Zo gaan kinderen goed toegerust naar het voortgezet onderwijs. Zo werken alle kinderen aan hetzelfde vak, maar ieder op zijn of haar eigen niveau. Met ondersteuning van de leerkracht en elkaar. Vragen stellen en elkaar helpen: leren om op een respectvolle manier samen te werken en elkaars talenten te ontplooien.

 

Wereldwijzer in Okkenbroek is een kleine school en daarom erg geschikt voor de onderwijsvorm ‘Slimfit’. Met Slimfit wordt nog meer ingezoomd op de individuele behoefte van de leerling. Een andere manier van organiseren om zo het beste uit de leerlingen naar boven te halen. Kijk hier voor meer informatie over Slimfit.

 

“Goed toegerust naar het voortgezet onderwijs”

 

 

 

Wijzer met jezelf en de ander

Wijzer voor jezelf en de ander

Wijzer de wereld in!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences