ICB Wereldwijzer Okkenbroek
Home>Agenda>Koningsspelen

Koningsspelen

22 april 2016

Stamgroep rood en groep 4 ontbijt op school en speelt een spellencircuit op het schoolplein.

Stamgroep blauw (groep 5 t/m 8) ontbijt in De Scheg en volgt daar een spel- en bewegingsprogramma.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld